Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Handels- en leveringsvoorwaarden
Op alle transacties  zijn de verkoopvoorwaarden van Anthos van toepassing. Eventuele voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders schriftelijk door beide partijen overeengekomen.

Download handelsvoorwaarden

Bestellingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Bestellingen moeten schriftelijk bevestigd worden. Na bevestiging is de bestelling bindend. Bij annulering kunnen kosten voor de klant ontstaan. Wilt u uw bestelling afhalen, dan moet deze minimaal vijf (5) dagen voor de door u gewenste afhaaldatum aan ons worden doorgegeven. De door u bestelde planten staan dan op het afgesproken tijdstip voor u klaar! Voor alle bestellingen, ongeacht de wijze van verzending (afhalen of versturen) geldt dat deze uitgevoerd worden buiten eventuele vorstperiodes.

Soortechtheid
Hoewel wij ernaar streven om de planten soortecht te leveren kan het voorkomen dat het geleverde materiaal niet soortecht blijkt. Eventuele correspondentie over soortechtheid dient altijd schriftelijk te geschieden.

Kwekersrecht
Een aantal planten in onze catalogus is kwekersrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan deze zonder toestemming van de rechthebbende te vermeerderen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van illegale vermeerdering door derden. Voor meer informatie, zie https://cpvo.europa.eu.

Verzending
Wanneer u uw bestelling niet zelf afhaalt kan deze naar u gestuurd worden. Dit kan in een postpakket, maar wanneer het een grotere bestelling is, zal deze per bodedienst worden verstuurd.

Postpakketten  (Momenteel NIET mogelijk!)
-Postpakketten worden verstuurd tussen 1 oktober en 15 april
-Postpakketten worden verstuurd met PostNL www.post.nl op basis van geldende tarieven.
Verder geldt voor postpakketten:
-De verpakkingskosten bedragen € 6,75 per pakket.

Verzending per bodedienst
Afhankelijk van gewicht en volume worden de geldende tarieven aan u doorberekend. Er geldt geen minimumwaarde voor uw bestelling. Naast de kosten voor verpakkingsmateriaal worden geen andere verpakkingskosten in rekening gebracht.

Verzending per transporteur (buitenland)
Deze bestellingen moeten minimaal één (1) europallet (1x1x1.2m) groot zijn. Afhankelijk van gewicht en volume worden de geldende tarieven aan u doorberekend. Er geldt geen minimumwaarde voor uw bestelling. Naast de kosten voor verpakkingsmateriaal worden geen andere verpakkingskosten in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden
Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW (6%). Voor verpakkingskosten geldt het hoge tarief (21%). Bedrijven die vanuit het buitenland bestellen, vragen wij hun BTW-nummer vooraf te vermelden. Genoemde prijzen gelden totdat een nieuwe catalogus is verschenen. Wij raden u aan om uw betaling contant te doen of over te maken. Cheques accepteren wij niet meer. Helaas is het niet mogelijk om met uw creditcard te betalen. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Wanneer deze termijn wordt overschreden zullen wij 2% rente per maand doorberekenen. Eventuele incassokosten zijn voor rekening koper.

Reclameren
We handelen in levende producten, waarvoor we geen groei garantie kunnen geven. In geval van een reclame vragen wij u om een beschrijving van de gebreken (zo mogelijk aanvullend met foto’s/schriftelijke beschrijving). De reclame dient onmiddellijk worden gemeld na ontvangst van de producten, of in ieder geval binnen een tijdsduur die wij redelijk achten om de oorzaak van het/de gebrek(en) te traceren/achterhalen. Wij gaan er ten alle tijden vanuit dat de producten bij ontvangst correct behandeld worden (onmiddellijk geplant of het oppotten na ontvangst, voldoende water gift, bemesting ETC.). We vervangen het product in dezelfde kwaliteit zoals het bij de aankoop overeengekomen was, of we vergoeden het bedrag van de waarde van de plant(en) in euro d.m.v. een creditnota. Eventuele verzendkosten worden niet vergoed tenzij anders overeengekomen. Het vervangen van planten dient te geschieden gedurende het leverseizoen (1 oktober – 15 april). Als de gereclameerde plant niet meer leverbaar is vergoeden we de waarde van de aankoop.


Per Januari 2019 is de btw verhoging van 6% naar 9% geldig.

Bank
ABN-Amro: IBAN: NL79ABNA0469504358 
BIC-code: ABNANL2A
ING IBAN: NL13INGB0007781805 
BIC-code: INGBNL2A

Levering
Levering volgens HBN: betaling netto binnen aangegeven termijn. Wilt U bij betaling A.U.B. factuurnummer vermelden.
Overgang van eigendom vindt plaats bij voldoening van de nota, tenzij anders overeengekomen mag geen betalingskorting worden ingehouden.

EG-KWALITEIT
EG-PLANTENPASPOORT, NL NAKTUINBOUW-KWALITEITSCONTROLE NAKTUINBOUW: Reg.Nr. 32829FYTOSANITAIR NR: 980971047

BTW NL183129878B01 KvK 27337230